Organizational culture and productivity promotion

Organizational culture and productivity promotion

مقدمه
وقتی کسی از یک کارمند می‌پرسد یک شرکت خاص برای کار کردن چه شکلی است، پاسخی که می‌گیرد خلاصه‌ی خوبی از فرهنگ سازمانی یا فرهنگ شرکتی و جمعی Corporate Culture آن شرکت است. شکل محیط کار، نحوه‌ی ارتباطات کارکنان با هم، میزان سخت-یا سهل- بودن مقررات، نحوه‌ی رخ‌دادن ارتباطات، اولویت‌های سازمان، و میزان استرس‌زا بودن جو همه جنبه‌هایی از یک فرهنگ سازمانی هستند.

یک فرهنگ سازمانی خوب، یا مثبت، کارمندان و مشتریان وفاداری از به وجود می‌آورد. این برای کسب و کار خوب است. بنابراین احتمالا چندان جای تعجب ندارد که تحقیقات نشان می‌دهد یک فرهنگ سازمانی مثبت منبع اصلی مزیت رقابتی شرکت‌ها است.

پس چگونه یک فرهنگ مثبت می‌سازید؟

ایجاد یک فرهنگ سازمانی

فرهنگ یک شرکت با چند جز یا مولفه‌ی مشهود و نامشهود شکل می‌گیرد که با هم محیطی را شکل می‌دهند که برای کار کردن مناسب است، یا نیست. در این جا بعضی از مولفه‌های پربسامد یا عنوان شده در متون مدیریتی ارائه می‌شود:

Info

  • Date : 07.11.2020
Preview Demo on Google books