Urban Structures and Social Identity

Urban Structures and Social Identity

بخشی از هویت فرهنگی هر شهر در شیوه معماری شهری تبلور می‌یابد. معماری با گوشت و پوست مردمان شهر گره خورده و بر حسب نیازهای جامعه تغییر می‌کند. پس از ورود تفکر سرمایه داری و گسترش صنعت شاهد تغییر نیازها بوده ایم و تغییر نیازهای بشر به تغییر در ساختار و کاربرد و نمای ساختمان‌ها منجر شده. با نگاهی به روند تغییرات در ساختمان‌های شهری، به طور مثال در کنار بازارهای سنتی مراکز شهرها شاهد گسترش سرسام‌آور هاپیر مارکت‌ها هستیم. ساختمان‌های چندین طبقه که اغلب دو یا سه طبقه از آن به محل پارک ماشین‌ها اختصاص دارد. در نمای مراکز خرید اغلب از شیشه و استیل و رنگ‌های سفید و خاکستری براق استفاده شده و با نورپردازی سعی در جذب مشتری خواهد داشت. سوال اینجاست که چنین بنا‌هایی تا چه میزان برای پاسخ به نیاز‌های بشری ساخته می‌شوند؟ چه تاثیری بر روان و خلقیات شهروندان خواهد داشت و تا چه میزان اصول زیبایی شناسی و هنری در آنها رعایت شده؟

Info

  • Date : 07.11.2020
Preview Demo on Google books